Menyeru Masyarakat Untuk Berbuat Baik, Tetapi Dia Sendiri Menyelisihinya

1 menit baca
Menyeru Masyarakat Untuk Berbuat Baik, Tetapi Dia Sendiri Menyelisihinya
Menyeru Masyarakat Untuk Berbuat Baik, Tetapi Dia Sendiri Menyelisihinya

Pertanyaan

Apakah Abdullah al-Harari al-Habasyi berkhidmat kepada Islam atau menghancurkan Islam?

Jawaban

Orang dimaksud adalah orang jahat dan termasuk pemimpin kelompok bidah dan sesat pada zaman ini. Dia dan pengikutnya berusaha menghancurkan akidah kaum Muslimin sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu `Alaihi wa Sallam, para sahabat dan tabiin.

Mereka membuat mazhab sesat dalam masalah-masalah fikih untuk kelompok mereka, yang dipenuhi dengan pendapat menyimpang dan rendah yang tidak berdasar pada Alquran dan sunah.

Mereka memiliki banyak keyakinan dan praktik yang aneh dan rancu dan dan mencela para ulama agama ini. Oleh karena itu, kaum Muslimin di setiap tempat harus berhati-hati dan memperingatkan saudaranya dari kelompok sesat ini dan dari pikiran-pikirannya yang menyimpang serta pandangan-pandangannya yang menyeleweng.

Kami memohon kepada Allah semoga Dia menghindarkan kaum Muslimin dari kejahatan mereka dan kejahatan selain mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas hal tersebut.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari elit ulama senior di Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman.

Rujukan : Fatwa Nomor 19077

Lainnya

Kirim Pertanyaan