Seorang Perempuan Datang Menemui Tetamu Dan Menyambutnya Serta Hukum Bekerja Bersama Lelaki Yang Bukan Mahram

3 menit baca
Seorang Perempuan Datang Menemui Tetamu Dan Menyambutnya Serta Hukum Bekerja Bersama Lelaki Yang Bukan Mahram
Seorang Perempuan Datang Menemui Tetamu Dan Menyambutnya Serta Hukum Bekerja Bersama Lelaki Yang Bukan Mahram

Pertanyaan

Ada beberapa pemuda yang taat dan dan bersemangat berpegang dengan ajaran Islam serta memiliki gairah mempertahankannya. Mereka dihadapkan pada beberapa ketidakjelasan hukum terutama berkaitan dengan masalah perempuan. Misalnya:

a. Mereka berpendapat bahwa tidak apa-apa seorang perempuan bertemu dengan para tamu suaminya selama ia ada untuk menghidangkan teh atau lainnya dan duduk bersama mereka. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sahl radhiyallahu `anhu ia berkata,

لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد ، بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطعام أمائته له – أي: هرسته بيدها – فسقته تتحفه بذلك

“Ketika Abu Usaid as-Sa`idi menikah ia mengundang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Tidak ada yang membuat makanan atau menghidangkan makanan kecuali isterinya, Ummu Usaid . Ia merendam kurma di sebuah wadah batu sejak malam. Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya selesai makan, ia membuat harisah (makanan terbuat dari tepung dan daging) dengan tangannya sendiri. Ia lalu membawanya dan memberikannya sendiri kepada beliau.”

Mereka juga berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari pada Bab Perempuan membatu kaum lelaki dengan tangannya sendiri dalam acara pernikahan. Lalu ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang masalah ini maka ia membolehkannya sebagaimana disebutkan dalam al-Muwattha`. Juga dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam bab apa yang dibolehkan bagi seorang lelaki yang berkhalwat dengan seorang perempuan di hadapan orang-orang.

b. Mereka berpendapat bahwa seorang isteri tidak apa-apa menyambut tamu lelaki suaminya bahkan ketika ia tidak ada di rumah. Mereka berdalilkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان

“Janganlah sekali-kali seorang lelaki sesudah hariku ini masuk kepada seorang wanita yang tidak ada suaminya melainkan bersama satu atau dua orang lelaki”

Mereka berdalilkan pula dengan kunjungan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu `anhuma kepada Ummu Hani’ setelah wafatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

c. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan tidak apa-apa berpartisipasi bersama seorang atau beberapa orang lelaki dalam suatu pekerjaan, majelis ilmu dan zikir selama ia menutup aurat. Mereka berdalilkan dengan beberapa hal, di antaranya partisipasi para sahabat perempuan dalam jihad dengan kaum muslimin. Begitu pula, dengan pengajaran yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha kepada para sahabat lainnya dan pemberian fatwa yang ia lakukan.

d. Apa bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa hijab perempuan adalah menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Dalil-dalil mereka disebutkan dalam kitab Hijaabul Mar’ah al-Muslimah fil Kitab was Sunnah karangan Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, semoga Allah melindunginya.

Jawaban

a. Seorang muslim yang ingin mengetahui hukum suatu masalah harus melihat seluruhteks al-Quran dan as-Sunnah –serta dalil-dalil syariat lain yang mengikutinya–yang berkaitan dengan masalah ini. Ini adalah jalan paling lurus dan lebih memberikan petunjuk kepada kebenaran. Tidak boleh mengkaji dalil-dalil ini secara terbatas dari satu sisi saja tanpa sisi yang lain.

Jika tidak maka cara pandangannya akan menjadi kurang serta serupa dengan para pengikut kesesatan dan hawa nafsu yang mengikuti teks-teks yang mutasyabihat (tidak jelas) karena menginginkan terjadinya fitnah dan mencari-cari takwilnya sesuai hawa nafsu. Dalam masalah seperti ini maka ia harus melihat teks-teks al-Quran dan as-Sunnah mengenai kewajiban seorang perempuan untuk menutup auratnya dan keharaman melakukan penglihatan khianat.

Begitu pula, harus melihat maqashid syariah (tujuan-tujuan umum syariah) dalam kewajiban menjaga kehormatan dan nasab serta keharaman merusak dan melanggarnya, serta jalan-jalan yang membawa kepada keharaman itu, seperti berkhalwatnya seorang perempuan dengan selain suami atau mahramnya, membuka auratnya, melakukan perjalanan tanpa ditemani mahram, bercampur dengan para lelaki, masuknya laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan dalam satu pakaian, dan lain sebagainya dari hal-hal yang dapat berakhir pada terjadinya tindakan kejahatan yang nista.

Jika telah melihat semua yang disebutkan tersebut maka kita harus mengartikan kisah yang disebutkan dalam hadis Sahl mengenai isteri Abu Usaid yang menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamunya lalu menghidangkannya kepada mereka, bahwa ia dalam keadaan menutup aurat, aman dari godaan dan tidak terjadi khalwat ataupun ikhtilat (bercampurnya lelaki dan perempuan). Yang ia lakukan hanyalah sekedar menyiapkan minuman dan menghidangkannya kepada para tamu suaminya tanpa duduk bersama mereka. Dalam hadis itu tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ia duduk bersama mereka sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan.

b. Berdasarkan atas apa yang disebutkan dalam jawaban bagian pertama maka hal yang sama juga dinyatakan dalam hadis,

لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان

“Janganlah sekali-kali seorang lelaki sesudah hariku ini masuk kepada seorang wanita yang tidak ada suaminya melainkan bersama satu atau dua orang lelaki.”

Yaitu bahwa hadis ini diartikan dengan adanya alasan-alasan untuk masuk kepada perempuan tersebut yang suaminya atau mahramnya tidak ada di rumah. Dengan syarat adanya keamanan dari terjadinya godaan dan jauh dari kesepakatan untuk melakukan tindakan nista (zina). Bukan dibolehkan secara mutlak.

Ini bukan bentuk penakwilan dengan akal tetapi berdasarkan pada tujuan syariat yang dipahami dari keseluruhan dalil-dalil tentang menjaga kemaluan dan nasab, keharaman merusak kehormatan dan larangan sarana-sarana yang mengakibatkannya. Di antara dalil tersebut adalah hadis yang disebutkan dalam bagian ini di mana disyaratkan dalam kebolehan masuk kepada perempuan adanya keadaan yang menafikan khalwat guna menjauhkan dari tuduhan (prasangka buruk) dan memastikan adanya keamanan dari godaan.

c. Tidak ada halangan secara syariat bagi seorang perempuan untuk mengajar, memberi ceramah dan berfatwa tetapi harus menjaga pakaian yang sesuai syariat serta aman dari fitnah dan ikhtilat seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan ummahatul mukminin lainnya serta para sahabiyat yang lain. Ini berdasarkan firman Allah Ta’ala mengenai para ummahatul mukminin tersebut

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

“Dan ingatlah ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu) yang dibacakan di rumahmu.” (QS. Al-Ahzab: 34)

Kaum perempuan juga dibolehkan untuk keluar berjihad bersama para mujahid guna memberikan pelayanan bagi mereka, seperti memberi minum, mengobati dan merawat yang terluka, dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat perginya mereka itu ditemani oleh suami atau mahram demi menjaga kemaslahatan dan kehormatan mereka.

Itulah yang terjadi di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bukan seperti yang dilakukan oleh negara-negara kafir yang membolehkan mereka keluar tanpa suami atau mahram dengan tujuan memberikan kenyamanan nista bagi pasukan, atau guna menjadikan mereka tentara atau melakukan pertempuran secara langsung, sementara dalam Islam mereka telah dibebaskan dari mengangkat senjata.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari elit ulama senior di Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman.

Rujukan : Fatwa Nomor 5082

Lainnya

Kirim Pertanyaan