Membaca Buku-buku Syiah Rafidhah

1 menit baca
Membaca Buku-buku Syiah Rafidhah
Membaca Buku-buku Syiah Rafidhah

Pertanyaan

Apakah kita boleh mempelajari buku-buku agama yang diterbitkan oleh Dar at-Tauhid dari Republik Iran?

Jawaban

Menjawab pertanyaan Anda mengenai hukum membaca buku-buku agama terbitan Iran, kami sarankan agar Anda meninggalkannya. Sebab, pada umumnya di dalam buku-buku tersebut terdapat bidah, syirik, dan celaan terhadap para shahabat Rasulullah Shallallahu `Alaihi wa Sallam.

Kami anjurkan juga sebaiknya Anda banyak membaca Alquran, merenungi maknanya, dan mengamalkannya. Kami juga menyarankan Anda untuk membaca kitab-kitab tafsir yang mumpuni, seperti tafsir Imam Ibnu Jarir at-Thabari, tafsir Imam al-Qurthubi, dan tafsir al-Hafizh Ibnu Katsir.

Sebaiknya Anda juga membaca kitab-kitab hadits, seperti Shahih Imam Bukhari, Shahih Imam Muslim, empat kitab Sunan, Muwatha` Imam Malik, dan kitab-kitab musnad, seperti Musnad Imam Ahmad.

Anda juga perlu membaca kitab-kitab tauhid, seperti Fath al-Majid karya Syaikh Abdurrahman bin Hasan, kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — yang di antaranya terdapat kitab tauhid paling ringkas dan paling bermanfaat yaitu al-Aqidah al-Wasithiyyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Bacalah juga karya murid beliau, yaitu Ibnu al-Qayyim, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kami mewanti-wanti Anda untuk menjauhi kitab-kitab ahli bidah, seperti Syiah dan lain-lain.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari elit ulama senior di Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman.

Rujukan : Fatwa Nomor 5401 | Link

Lainnya

Kirim Pertanyaan