Boleh Berwudu dengan Air Laut

1 menit baca
Boleh Berwudu dengan Air Laut
Boleh Berwudu dengan Air Laut

Pertanyaan

Mohon beri saya fatwa tentang masalah berikut ini, semoga Allah memberi Anda pahala.

Apakah boleh berwudu untuk salat dengan air laut? Jika saya berada di pinggir laut dan saya mempunyai air tawar yang cukup banyak, apakah saya berwudu dengan air tawar atau air laut?

Karena ada yang mengatakan tidak boleh berwudu dengan air laut kecuali dalam kondisi darurat. Sedangkan sebagian lagi mengatakan tidak boleh berwudu dengan air laut.

Mohon jawabannya, semoga Allah memanjangkan usia Anda.

Jawaban

Segala puji hanya bagi Allah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya, keluarga, dan sahabat beliau. Amma ba`du,

Anda boleh berwudu dengan air laut berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi wa Sallam,

هو الطهور ماؤه الحل ميتته

“Air laut itu suci, bangkainya halal”

Hukum boleh ini tidak berbeda apakah Anda mendapati air tawar yang dapat Anda gunakan untuk berwudu ataupun tidak.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari elit ulama senior di Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman.

Rujukan : Fatwa Nomor ( 7604 ) | Link

Lainnya

Kirim Pertanyaan