Riba Mempunyai Tujuh Puluh Tiga Pintu

1 menit baca
Riba Mempunyai Tujuh Puluh Tiga Pintu
Riba Mempunyai Tujuh Puluh Tiga Pintu

Pertanyaan

Dalam sebuah hadis tentang riba, disebutkan bahwa riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu. Mohon dijelaskan pintu-pintu tersebut agar orang-orang menjauhinya dan meninggalkan amalan yang menjerumuskan pada riba?

Jawaban

Hadis,

الربا ثلاث وسبعون بابا

“Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas`ud)

Juga diriwayatkan oleh Hakim dengan tambahan kalimat,

أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم

“Riba yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri dan yang paling berat adalah merusak kehormatan seorang Muslim.”

Kedua hadits ini disebutkan oleh Suyuthi dalam kitab al-Jami` ash-Shaghir. Hadis yang pertama dinilai lemah. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dinilai sebagai hadits sahih. Dan dikutip oleh al-Munawi dalam kitab al-Faidh al-Qadir dari al-Hafidz al-`Iraqi bahwa kedua hadits tersebut sanadnya sahih.

Adapun yang dimaksud dengan riba adalah dosa riba. Ath-Thibi berkata, “Penambahan makna (dosa) tersebut adalah harus untuk menyesuaikan sabda Rasulullah: “Menikahi”. Makna tersebut berdasarkan riwayat,

الربا سبعون حوبًا

“Riba mempunyai tujuh puluh dosa”

Dari Ibnu Majah, dan makna al-Hub adalah: Dosa

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `Ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Salah satu lajnah ilmiah terkemuka di era sekarang ini, terdiri dari elit ulama senior di Arab Saudi, memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmiah dan keislaman.

Rujukan : Fatwa Nomor 9636

Lainnya

Kirim Pertanyaan